Digital Transformation & BI tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Hai diễn giả chia sẻ:

  • Anh Đào Thanh Tú: Business Intelligence cho phép trả lời các câu hỏi liên quan đến sale, analytics và về cả dữ liệu của “quá khứ”
  • Anh Toàn Huỳnh: “Chuyển đổi số là ranh giới giữa Physical và Digital” – “Tất cả những điều ngoài Chúa, hãy cho tôi thấy dữ liệu thì tôi mới thật sự tin”
No photo description available.
Image may contain: text

18h00 – 06/03/2019

Share & Spread the love
Close Bitnami banner
Bitnami